محصولات جدید

- 5 %
569,000ریال
598,000ریال
- 6 %
235,000ریال
250,000ریال
- 6 %
235,000ریال
250,000ریال
- 5 %
380,000ریال
399,000ریال
625,000ریال
430,000ریال
537,500ریال
720,000ریال
- 10 %
396,000ریال
440,000ریال
- 20 %
507,000ریال
633,000ریال
- 15 %
352,000ریال
414,000ریال
- 15 %
352,000ریال
414,000ریال
- 10 %
427,000ریال
474,000ریال
- 10 %
306,000ریال
340,000ریال
- 10 %
167,000ریال
185,000ریال
- 5 %
380,000ریال
399,000ریال
- 5 %
276,000ریال
290,000ریال
- 5 %
414,000ریال
435,000ریال
- 5 %
304,000ریال
320,000ریال
- 5 %
349,000ریال
367,000ریال
- 6 %
655,000ریال
699,000ریال
- 10 %
342,000ریال
380,000ریال
125,000ریال
145,000ریال
145,000ریال
145,000ریال
- 18 %
822,000ریال
1,008,000ریال
- 3 %
340,000ریال
349,000ریال
- 2 %
440,000ریال
450,000ریال

شکر تنظیم بازار

بسته3کیلوگرم±100گرم
600,000ریال
- 19 %
948,000ریال
1,168,000ریال
- 10 %
225,000ریال
250,000ریال
- 15 %
758,000ریال
896,000ریال
- 8 %
220,000ریال
240,000ریال

برنج شیرودی تنظیم بازار

کیسه5کیلوگرم±300گرم
3,250,000ریال

اپلیکیشن بازرگام

شما هم اکنون میتوانید اپلیکیشن بازرگام را از طریق لینک های زیر دریافت کنید